Γεράκι - Το Κάστρο μας

Ιστολόγιο της ομάδας του Γυμνασίου Γερακίου Λακωνίας για το Κάστρο μας και την ιστορία του, που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων με τίτλο: " Γεράκι, Φραγκιά και Βενετιά. Τα μεσαιωνικά κάστρα κοινό στοιχείο Πολιτισμού και Ιστορίας "
Τάξεις: Α΄και Β΄Γυμνασίου
Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Σαράντη Ανθή - Γκανά Πένυ - Τσιμπίδη Σοφία
Σχολικό Έτος 2014 - 2015

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Ρόλος των κάστρων κατά τη Μεσαιωνική εποχή

Ο ρόλος των κάστρων

Βασική λειτουργία τους ήταν να διατηρούν τις κατακτήσεις και όχι να τις πραγματοποιούν. Το κάστρο σα διοικητικό κέντρο, αποθήκη εφοδίων και εκδήλωση ισχύος ήταν πιο σημαντικό από οποιαδήποτε καθαρή στρατιωτική λειτουργία. Τα κάστρα πιθανόν να είχαν περιορισμένο στρατηγικό ρόλο στην Ελλάδα, μπορούσαν όμως να επιβραδύνουν οποιαδήποτε ανακατάληψη.
Τα κάστρα χτίζονταν συνήθως σε απρόσιτα σημεία, τόσο για να προκαλούν δυσκολίες στην προσέγγιση, όσο και για να μπορούν να εποπτεύουν το γύρω χώρο και να εξαπολύουν αιφνιδιαστικές επιθέσεις σε έναν εχθρό. Αποτελούνταν από οχυρωμένα τείχη που σχημάτιζαν ένα ή δύο περιφραγμένα μέρη με ένα παρατηρητήριο στο υψηλότερο σημείο τους. Η λειτουργία των περιφραγμένων χώρων είναι ασαφής.
Τα περισσότερα κάστρα προσήλκυαν εποίκους γύρω τους. Πολλά από τα κάστρα, ανάμεσα σε αυτά και του Γερακίου, εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται μετά το Μεσαίωνα και δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν μεταγενέστερες μετατροπές τους.
Τα κάστρα της μεσαιωνικής Ελλάδας είναι πολυάριθμα. Ορισμένα βρίσκονται μόνο σε παλαιά κείμενα και οι τοποθεσίες τους δεν είναι ακόμα γνωστές. Άλλα υπάρχουν με τη μορφή ερειπίων και σε μπορούν να χρονολογηθούν από τη λιθοδομή ή το σχέδιό τους. Οι πηγές δε δίνουν πολλές πληροφορίες για το χρόνο και το κόστος κατασκευής τους ή για το εργατικό δυναμικό που χρησιμοποιήθηκε.

Πηγή:     Οι Φράγκοι στο Αιγαίο, Peter Lock 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου